ING Bank voor uw boekhouding

Scan uw bonnen en facturen met de nieuwe ING-app en verwerk deze in uw boekhouding

Scan uw bonnen en facturen

Met de mobiele app van ING kunt u een scan maken van uw bonnetje of factuur en deze koppelen aan een uitgave op uw bankrekening. ING slaat de scans geordend op en biedt deze als download aan wanneer u inlogt bij ING met uw pc.


Wanneer u in de app de afbeelding van de gescande bon of factuur aan de uitgave koppelt, kunt u meer gegevens opslaan zoals btw maar dit is niet nodig.


Wanneer u ingelogd bent bij ING, klikt u onderaan op Bonnen en facturen. U kunt per periode in een keer alle bankmutaties en gekoppelde scans exporteren vanuit in ING in een zip-bestand. Vervolgens kunt u dit bestand in een keer importeren. De afbeeldingen van de bonnen en facturen worden automatisch opgeslagen als bijlage bij de boeking in Acumulus.

Hoe werkt het?

 1. Gebruik de mobiele app van ING.
 2. Scan een bonnetje en koppel deze aan de juiste afschrijving.
 3. U hoeft alleen de scan te koppelen. BTW-gegevens e.d. hoeft u niet in te vullen.
 4. Log op uw pc in bij ING en klik onderaan op Bonnen en facturen.
 5. Zorg dat 'Af- en bijschrijvingen van betaalrekening(en)' staat aangevinkt.
 6. Kies bij het bestandsformaat voor CSV en niet Excel.
 7. Download het zip-bestand.
 8. Ga naar Acumulus en klik op Overzichten -> Bankmutaties importeren.
 9. Selecteer het bestand Download-datum.zip
 10. Kies als bank: ING Bonnen/Facturen (.zip) op basis van csv

Wanneer aan de bankmutatie een scan is gekoppeld, wordt dit aangegeven.


De scan wordt alleen automatisch opgeslagen wanneer u de uitgave boekt als een Nieuwe zakelijke uitgave.


Wanneer u boeking hebt opgeslagen en het boekingsscherm opent, treft u de bijlage aan bij Documenten op het eerste tabblad.

Indien u een afwijkend saldo hebt op uw rekening


Een afwijkend saldo in uw bankomgeving of in de beheeromgeving van uw betaaloplossing ten opzichte van die in uw boekhouding illustreert vaak een invoerfoutje of een ontbrekende boeking. Om op te sporen waar dit door komt, hebben we een eenvoudige methode ontwikkeld.


Veelal helpt het om eerst vast te stellen in welke periode het verschil ontstaat. U kunt in Acumulus bij saldo-overzicht bijvoorbeeld het 1e kwartaal selecteren en het tussensaldo dat Acumulus aangeeft vergelijken met het saldo op uw rekeningafschrift of beheeromgeving van uw betaaloplossing. Vaak is dan de ontbrekende of verkeerde boeking vlot gevonden.


Controleer ook of het beginsaldo (1 januari) voor de rekening(en) klopt. U dient namelijk elk boekjaar een aantal zaken opnieuw in te voeren. Meer hierover kunt u nalezen op: onze wiki-pagina over het opstellen van een beginbalans.


Als er op 1 januari EUR 123,45 op de desbetreffende rekening staat maar dit niet is opgevoerd als beginsaldo, ontstaat er direct een verschil. Maak voor iedere rekening inclusief Kas een priveboeking naar deze rekening op 1 januari met het bedrag van het beginsaldo. Noem deze boeking bijvoorbeeld: Beginsaldo. Wanneer het een positief saldo is maakt u een prive-storting. Bij een negatief saldo een prive-opname. Dit dient u elk jaar opnieuw te doen.


Als bovenstaand niet het geval is, helpt vaak onderstaande aanpak. Maakt u a.u.b. in het Acumulus saldo-overzicht de volgende selectie:
 • 2021
 • heel jaar
 • alle posten
 • alle kostenplaatsen
 • de rekening met het verschil
en laat deze op datum oplopen. Als het goed is, start 2021 op 01-01-2021 met een boeking om het beginsaldo te definiëren. In de meest rechter kolom staat na elke regel wat de tussenstand op uw rekening zou moeten zijn. Dit hoort overeen te komen met de tussenstanden die de dienst of bank aangeeft. Als deze naast elkaar gelegd worden, is op een gegeven moment de afwijking, ontbrekende boeking of verkeerde boeking gevonden.