Vragenlijst t.b.v. analyse gebruik Acumulus


Ten behoeve van de analyse van uw gegevens, leggen wij graag de volgende vragen aan u voor.

Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld.


Uw contractnummer:

Wat is de rechtsvorm van uw onderneming?

  Eenmanszaak
  Vennootschap onder firma (VOF)
  Commanditaire Vennootschap (CV)
  Stichting
  Vereniging
  Besloten Vennootschap (BV)


Wanneer is uw bedrijf officieel gestart? Staat u sindsdien ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?

Wat zijn uw diensten of producten?

Dient u verschillende BTW-tarieven te berekenen (0%, 6%, 21%)?

Hebt u te maken met verlegde BTW (bijvoorbeeld in de bouw)?

Hebt u kasinkomsten (klanten betalen contant)?

Hebt u een zakelijke rekening?

Gebruikt u de zakelijke rekening ook voor prive-uitgaven?

Koopt of verkoopt u goederen in de EU en/of buiten de EU?

Indien u regelmatig goederen buiten de EU inkoopt, hebt u een afspraak met de douane dat de BTW naar u verlegd wordt? (U betaalt geen BTW aan de vervoerder zoals TNT)

Handelt u in tweedehands goederen?

Staat een auto op naam van uw bedrijf?

Indien de auto op naam van uw bedrijf staat, beantwoord dan de volgende vragen:

Hoeveel uur per week werkt u voor uw bedrijf (op jaarbasis meer of minder dan 1225 uur)?

Hebt u naast uw onderneming nog een (deeltijd-)baan?

Hebt u aanloopkosten gemaakt voordat u startte? Hebt u hier nog bonnetjes van? Hoe oud zijn deze aanschaffen?

Eventuele toelichting en/of vragen.