Control Plus

Facturen automatisch verwerken in Acumulus

De import vanuit Control Plus werkt op basis van een export-bestand. U haalt het exportbestand op uit uw facturatiesoftware en plaatst het in Acumulus. U kiest bij de import eenmaal welke kostenplaats, rekening en sjabloon van toepassing zijn en Acumulus verwerkt het bestand verder voor u.


Uw verkoopfacturen en relaties allemaal in een handomdraai opgenomen in uw boekhouding.


Gebruikers van de ledenadministratie van Control Plus, kunnen eenvoudig de verkoop-facturen importeren in Acumulus. De software van Control Plus is er op gericht om het adminisratieve gebruiksgemak voor uzelf en uw bezoekers zo eenvoudig mogelijk te maken.


Bestand uploaden en Acumulus doet de rest!


Bestand bij Control Plus ophalen

 1. Log in op uw beheeromgeving bij Control Plus.
 2. Klik op Verkoop in het hoofdmenu.
 3. Kies voor Status.
 4. Kies voor Betalingswijze.
 5. Kies Exporteren.

 6. Hoe Control Plus exporteren voor Acumulus - Stap 1


 7. Sla het bestand op. Kies een locatie op uw computer die u eenvoudig terug kunt vinden.

Bestand van Control Plus importeren in Acumulus

Uw facturen en relaties uit Control Plus bijzetten in Acumulus gaat heel eenvoudig. Volg onderstaand stappenplan en Acumulus verwerkt na het plaatsen van het bestand alle facturen en relaties automatisch.

 • Kies in het hoofd-menu voor Overzichten .
 • Kies voor Geïmporteerde facturen uit andere pakketten.
 • Kies Nieuw bestand importeren.
 • Selecteer het bronpakket en type bestand.
 • Selecteer de kostenplaats waarop de facturen geboekt dienen te worden.
 • Selecteer de rekening waarop de facturen geboekt dienen te worden.
 • Selecteer het factuur-sjabloon dat u wilt gebruiken voor de facturen.
 • Kies de methode van factuurnummering. Wij raden aan om dit aan te sluiten op de nummering in Acumulus.
 • Kies de betaalstatus die u wilt hanteren.
 • Kies Bestand importeren.
Acumulus zal nu automatisch alle facturen verwerken. Na verwerking zal het scherm verversen. U treft bovenin de lijst een regel aan naar het logbestand van de verwerking. In bepaalde gevallen is het voor Acumulus niet mogelijk om facturen te verwerken. In het logbestand staat aangegeven welke facturen niet automatisch bijgezet heeft. U dient deze eventueel handmatig in te boeken.

Factuurnummers

We raden aan om de factuurnummering in uw boekhouding aan Acumulus over te laten. Het is voor (web)winkels of facturatiepakketten die automatisch orders importeren en/of verwerken in Acumulus geen enkel probleem als de ordernummering afwijkt van de factuurnummering in Acumulus. Het nummer uit uw webwinkel of facturatiepakket wordt vermeld in de factuurtoelichting van Acumulus. Dit zodat u bij een (fiscale) controle vlot de orders en facturen kunt terugvinden.

∞ Geen limieten

U kunt uit zoveel bronnen importeren in uw Acumulus administratie als u wilt. Handig als u bijvoorbeeld meerdere webwinkels, winkels of andere factuurbronnen heeft. Vanzelfsprekend zonder enige extra kosten.


Voor gebruikers met een proefaccount zal het aantal automatisch geïmporteerde facturen tijdens de proefperiode gemaximeerd worden tot ongeveer 40 stuks. Hiermee behoudt u de ruimte om naast de koppeling de rest van Acumulus ook te evalueren.