Strato Webshop Pro

Converteren en importeren vanuit uw webwinkel naar Acumulus

Voor gebruikers van Strato webwinkels is er nu de mogelijkheid om eenvoudig uw klanten en verkoopfacturen te importeren in Acumulus. U exporteert uit Strato. Converteert het met Strato2Acumulus en upload het gegenereerde bestand in de boekhouding.

Klanten converteren vanuit Strato Webshop Pro

 • Log in op uw beheeromgeving bij Strato Webshop Pro
 • Kies Klanten
 • Selecteer de klanten die u wilt exporteren
 • Kies Exporteren
 • Selecteer Codering: Unicode (UTF-8)
 • Kies Exporteren
 • Start Strato2Acumulus (te downloaden vanaf deze pagina) *
 • Kies Converteer Klanten
 • Selecteer het door Strato geëxporteerde Klanten.csv bestand
 • Maak een nieuw bestand. Bijvoorbeeld: "AcumulusKlanten.csv"
* = De Strato2Acumulus convertor is momenteel enkel beschikbaar voor Windows en getest met Strato Webshop Pro.

Klanten importeren in Acumulus


 • Log in bij Acumulus
 • Kies Relaties in het hoofdmenu
 • Kies Importeer CSV-bestand onderaan de pagina
 • Kies Bestand kiezen
 • Kies het nieuw aangemaakte bestand AcumulusKlanten.csv
 • Kies Bestand ophalen
 • Zorg dat alle kolommen volgens onderstaande volgorde zijn ingesteld

 • Kolomvolgorde Strato in Acumulus

Facturen converteren vanuit Strato Webshop Pro

 • Log in op uw beheeromgeving bij Strato Webshop Pro
 • Kies Bestellingen
 • Selecteer de bestellingen die u wilt exporteren
 • Kies Exporteren
 • Kies Exporteren als XML-bestand
 • Start Strato2Acumulus (te downloaden vanaf deze pagina) *
 • Kies Converteer Facturen
 • Selecteer het door Strato geëxporteerde Bestellingen.xml bestand
 • Maak nieuwe bestanden. Bijvoorbeeld: "AcumulusBankFacturen.csv" en "AcumulusPayPalFacturen.csv"
* = De Strato2Acumulus convertor is momenteel enkel beschikbaar voor Windows en getest met Strato Webshop Pro.

Facturen importeren in Acumulus


 • Log in bij Acumulus
 • Kies Overzichten in het hoofdmenu
 • Kies Geïmporteerde facturen uit andere pakketten
 • Kies Nieuw bestand importeren onderaan de pagina
 • Kies Bestand kiezen *
 • Kies bij Bronpakket/type voor Strato uit convertor (.csv)
 • Selecteer de rekening die van toepassing is voor het te importeren bestand *
 • Selecteer bij de betaalstatus op "betaald" tenzij de import anders aangeeft
 • Kies Bestand importeren
* = U kunt per betaalmethode aparte bestanden genereren. Het werkt prettiger als u deze bestanden apart importeert en per bestand de desbetreffende (tussen)rekening selecteert.

Factuurnummers

We raden aan om de factuurnummering in uw boekhouding aan Acumulus over te laten. Het is voor (web)winkels of facturatiepakketten die automatisch orders importeren en/of verwerken in Acumulus geen enkel probleem als de ordernummering afwijkt van de factuurnummering in Acumulus. Het nummer uit uw webwinkel of facturatiepakket wordt vermeld in de factuurtoelichting van Acumulus. Dit zodat u bij een (fiscale) controle vlot de orders en facturen kunt terugvinden.

Hebt u meerdere (web)winkels of verkoopkanalen ?

Het is boekhoudkundig niet noodzakelijk, maar het kan wel eens prettig zijn om onderscheid te hebben tussen de diverse verkoopkanalen. Bijvoorbeeld als u twee of meer winkels of websites hebt waarvan de activiteiten verschillen.


Wij raden aan om voor elke winkel in Acumulus een aparte kostenplaats te gebruiken.


Daarnaast adviseren we om, indien mogelijk, gebruik te maken van een unieke voorloopcode in het ordernummer van elke webwinkel. Bijvoorbeeld WA0001 voor de eerste order uit webwinkel A, en WB0001 voor de eerste order uit (web)winkel B.


U kunt in Acumulus bij Beheer -> Geavanceerde instellingen -> Toelichting in overzicht verzonden facturen aanvinken om nog eenvoudiger de orders terug te vinden.

∞ Geen limieten

U kunt uit zoveel bronnen importeren in uw Acumulus administratie als u wilt. Handig als u bijvoorbeeld meerdere webwinkels, winkels of andere factuurbronnen heeft. Vanzelfsprekend zonder enige extra kosten.


Voor gebruikers met een proefaccount zal het aantal automatisch geïmporteerde facturen tijdens de proefperiode gemaximeerd worden tot ongeveer 40 stuks. Hiermee behoudt u de ruimte om naast de koppeling de rest van Acumulus ook te evalueren.