API - Cost headings - Kostensoorten

List available cost headings (kostensoorten)


Resource:
/acumulus/stable/picklists/picklist_costheadings.php
Since API:
Available for authenticated:
API invoerder
Available for authenticated:
API gebruiker
Available for authenticated:
API beheerder
Communication:


Response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
  <costheadings>
    <costheading>
      <costheadingid></costheadingid>
      <costheadingname></costheadingname>
    </costheading>
    <costheading>
      ... 
    </costheading>
  </costheadings>
</response>

costheadingid
A numeric identifier for the costheading.
costheadingname
The name of the costheading.

id
name
special fiscal rules
1
Unavailable / Niet beschikbaar voor gebruik
2
Inkopen, voorraad (voor verkoop)
Yes
3
Inventaris
4
Reis- & verblijf (geen studie)
5
Huisvesting
6
Telefoon, internet en fax
7
Reclame & advertenties
8
Contributies & abonnementen
9
Representatie & verteer (eten & drinken)
Yes
10
Relatiegeschenken
Yes
11
Kilometervergoeding
Yes
12
Kantoorbenodigdheden
13
Porti & vrachten
14
Accountant- & administratie
15
Cursussen/seminars/studiereizen
Yes
16
Vakliteratuur
17
Diversen
18
Autokosten (geen aanschaf)
Yes
19
Bankkosten
20
Verzekeringen
21
Rente
22
Personeelskosten, salarissen
Yes
30
Materialen (geen inkoop)
31
Gereedschappen/machines
32
Inhuur
33
Afrondings- & koersverschillen
34
Vervoermiddelen (alleen aanschaf auto)
Yes
40
Unavailable / Niet beschikbaar voor gebruik
41
Overigen A (zelf te bepalen)
42
Overigen B (zelf te bepalen)
43
Overigen C (zelf te bepalen)
44
Overigen D (zelf te bepalen)
45
Overigen E (zelf te bepalen)