Handleiding Acumulus

 •   Terug naar alle onderwerpen

  Acumulus en de VOF


  Acumulus kan goed worden gebruikt voor de administratie van een vennootschap onder firma (VOF). Het vergt administratief wel een andere manier van werken dan voor een eenmanszaak.

  Voor een uitgebreide handleiding hoe de administratie moet worden ingericht klikt u hier.

  Dit excelsheet is een hulpmiddel om de jaarafsluiting te doen en de IB-aangifte in te vullen.

  De handleiding en Excelberekening zijn nog in ontwikkeling en we vernemen op- en aanmerkingen graag om dit te verbeteren. Dit kunt u sturen naar de Klantenservice van Acumulus.

  Hier een korte samenvatting.

  Kostenplaatsen

  Om goed inzicht te houden in de inkomsten en uitgaven van de verschillende vennooten, kunnen verschillende Kostenplaatsen worden aangemaakt.

  Vrijwel elk overzicht zoals de verlies- en winstrekening kunnen op kostenplaats worden gefilterd. De balans is echter niet op kostenplaats te filteren omdat deze de gehele onderneming betreft.

  Privé-opnames kunnen niet als zodanig worden opgevoerd omdat Acumulus moet 'weten' welke vennoot de opname heeft gedaan.

   

  Aangifte omzetbelasting

  De VOF heeft een eigen BTW-nummer in tegenstelling tot een eenmanszaak waarbij het BSN als basis geldt voor het BTW-nummer. Voor de aangifte omzetbelasting dienen de cijfers uit het Overzicht omzetbelasting gebruikt zonder deze op kostenplaats te filteren. Voor de belastingdienst is het immers alleen van belang dat de VOF aangifte omzetbelasting doet.

   

  Aangifte inkomstenbelasting (IB)

  In tegenstelling tot de aangifte omzetbelasting (waar de aangifte als VOF wordt gedaan) moet de aangifte IB voor elke vennoot met zijn eigen BSN gedaan worden. In het ondernemersgedeelte kan na de keuze van ondernemingsvorm (samenwerkingsverband) gekozen worden voor:

  1. op persoonlijk niveau
  2. als samenwerkingsverband

   

  IB-aangifte op persoonlijk niveau

  In dit geval doet elke vennoot aangifte voor haar/zijn deel van de onderneming. De verlies- en winstrekening wordt dan op kostenplaatsniveau gefilterd zodat iedere vennoot kan zien wat de eigen winst is.

  De balans kan niet in Acumulus gefiltered worden wat betekent dat dit handmatig gedaan dient te worden. Wanneer de verdeling bijvoorbeeld 50/50 is, hanteren beide vennooten de bedragen van de balans gedeeld door twee. Bij een makkelijke verdeling is dat niet complex maar wanneer de vennooten eigen investeringen hebben gedaan en een verschillende Fiscale oudedagsreserve (FOR) hebben opgebouwd, vraagt dit wat meer handwerk.

  Het nadeel is dus dat het complexer kan zijn om vooral de balans netjes te scheiden. Het voordeel is echter dat er een hoge mate van nauwkeurigheid kan worden bereikt wanneer de vennooten niet alles volgens een vaste verhouding delen maar ook eigen investeringen doen en een FOR opbouwen.

  IB-aangifte als samenwerkingverband

  Dit is de meest eenvoudige oplossing. Hierbij kunnen beide vennooten namelijk de gegevens van de jaarrekening 1 op 1 overnemen en later in de aangifte een specificatie per vennoot aangeven.

  Bij het invullen als 'samenwerkingsverband' komt er na het invoeren van de activa en passiva in de aangifte een scherm dat 'specificatie samenwerkingsverband' heet. Dit scherm bestaat uit een onderdeel 'Kapitaalaandeel in het samenwerkingsverband': hier vult u bij de vennoot zijn/haar kapitaal in, zowel voor het boekjaar, als voor het einde van vorig boekjaar. Het andere onderdeel van dit scherm heet 'winstaandel in het samenwerkingsverband. Ook hier komt er later nog een scherm waarin u priveontrekkingen en/of privestortingen kunt aangeven.