Handleiding Acumulus

 •   Terug naar alle onderwerpen

  Deelneming in een andere BV


  Deelneming

  Een optie om een Deelneming in Acumulus te boeken is door een extra rekening aan te maken (via Beheer > Bank- en girorekeningen, kas) en deze “Deelneming x” te noemen.

  Als de betaling van de aandelen nog verwerkt moet worden in Acumulus, dan boekt u deze betaling met een interne overboeking (via Nieuwe Boeking > Speciale boekingen > Ik wil een bedrag intern overboeken) voor een bedrag van x euro van uw zakelijke bankrekening naar de rekening Deelneming x.

  Als de aandelen al betaald zijn, dan kunt u een privéboeking in Acumulus voor dit bedrag op deze rekening maken.

  De waarde van de Deelneming (positief of negatief) staat nu aan de Activakant op de balans voor een waarde van x euro.

  Netto Vermogenswaarde

  Wanneer u de deelneming voor de Netto Vermogenswaarde op de balans wilt zetten, kunt u een extra rekening aanmaken en deze “resultaat deelneming x” noemen. Gedurende het jaar boekt u hier bijvoorbeeld uitgekeerd dividend (van de Deelneming aan uw BV) en het positieve of negatieve bedrijfsresultaat van de Deelneming op, uiteraard alleen voor het deel gelijk aan uw aandelenpercentage.

  Dividend boekt u via een interne overboeking van “resultaat deelneming x” naar zakelijke rekening.

  Bedrijfsresultaat (negatief of positief) van de deelneming (alleen voor het deel van uw aandelenpercentage) kunt u op 31-12-20.. boeken middels een privéboeking in Acumulus op de rekening “resultaat deelneming x. Dit bedrijfsresultaat is bij uw BV niet belast, het valt onder de deelnemingsvrijstelling.

   

  NB Denk er aan dat u voor de rekening “Deelneming x” elk kalenderjaar een privéstorting in Acumulus moet doen op 01-01-20.. om het beginsaldo van deze rekening op de balans te zetten. Als u ook een rekening “resultaat deelneming x” heeft aangemaakt, telt u het eindsaldo van deze rekening bij de rekening “Deelneming x” op en het totale saldo is dan het beginsaldo op 01-01-20.. van de rekening “Deelneming x”.  De rekening “resultaat deelneming x” begint elk jaar op 0.