Handleiding Acumulus

 •   Terug naar alle onderwerpen

  Cadeaubonnen - Kadobonnen


  Wanneer u in uw bedrijf cadeaubonnen (kadobonnen) uitgeeft zijn er meerdere opties om dit in Acumulus te verwerken.

  1. U wilt de inkomsten meteen als omzet voor de inkomstenbelasting zien in het jaar waarin de cadeaubon is uitgegeven. U kunt dit in Acumulus als volgt boeken:

  • Bij uitgifte (verkoop) van de cadeaubon maakt u een verkoopfactuur, btw-vrij.

  •  Bij inlevering van de cadeaubon maakt u een verkoopfactuur voor het geleverde product/de dienst, waarbij u het juiste btw-% hanteert. Het bedrag van de ingeleverde cadeaubon zet u als negatief bedrag op deze factuur, btw-vrij.

  OF

  2. U wilt de inkomsten als een vorm van vooruit ontvangen bedragen beschouwen en/of u wilt op de balans bijhouden wat de waarde van de cadeaubonnen is die nog in omloop zijn. De inkomsten van deze omzet zal voor de inkomstenbelasting toegerekend worden aan het jaar waarin het echte product/de dienst geleverd is, dan wel wanneer de geldigheid van de cadeaubon verloopt.

  • Maak via Beheer > Bank- en girorekeningen een extra rekening aan, genaamd Cadeaubonnen

  • Bij uitgave van een cadeaubon maakt u een interne overboeking VAN rekening Cadeaubonnen NAAR zakelijke bankrekening (of Kas). De rekening Cadeaubonnen komt hiermee voor een negatief bedrag op de balans te staan.

  • Bij verzilvering van de cadeaubon door uw klant maakt u een verkoopfactuur voor het geleverde product/de dienst, kies het btw-% wat van toepassing is, selecteer bij rekening de rekening Cadeaubonnen.

  • Wanneer er nog een bedrag door uw klant is bijbetaald bij inlevering van een cadeaubon, dan maakt u een extra interne overboeking voor dit bedrag VAN Cadeaubonnen NAAR zakelijke rekening (of Kas). De rekening Cadeaubonnen komt nu op nul op de balans te staan of zal voor een lager bedrag negatief op de balans staan als er nog meer Cadeaubonnen in omloop zijn.

  • Bij de aangifte Inkomstenbelasting vult u het bedrag van de rekening Cadeaubonnen bij Passiva – Kortlopende schulden in en u specificeert dit als Overige kortlopende schulden (overlopende passiva).

  • Als de uitgegeven cadeaubon een einddatum heeft en op de einddatum nog niet verzilverd is, met andere woorden: de cadeaubon is verlopen, dan moet u in dit geval een boeking doen om het eerder ontvangen bedrag op die einddatum bij uw winst te tellen. Op dat moment bent u nl. inkomstenbelasting verschuldigd over dit eerder ontvangen bedrag. Maak daarom voor dit bedrag een verkoopfactuur, btw-vrij, selecteer bij rekening de rekening Cadeaubonnen.