Handleiding Acumulus

 •   Terug naar alle onderwerpen

  Bijtelling privégebruik auto


  Let op! Deze regels veranderen ieder jaar!

  Rijdt u in een auto van uw onderneming? En gebruikt u deze auto ook privé?

  Dan moet u voor dat privégebruik een bedrag bij de winst tellen. Alleen als u met een sluitende kilometeradministratie kunt aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé rijdt, hoeft u niets bij te tellen.

  De bijtelling is een percentage van de catalogusprijs. Dat percentage is gedifferentieerd. Het bedraagt in beginsel 25%. Het bedraagt 20% wanneer er sprake is van een zuinige auto en 14% wanneer de auto een zéér zuinige is. Zuinigheid is weliswaar de aanduiding, maar in werkelijkheid gaat het om de uitstoot van CO2.

  Een auto met een CO2-uitstoot van 110-120g/km (benzine) of 95-104 g/km (diesel) is een zuinige auto. Een auto met een CO2- uitstoot van maximaal 95 g/km (benzine) of maximaal 110 g/km (diesel) geldt als een zéér zuinige auto.

  Voor electrische auto's, ook wel genoemd 0%-emissie-auto's alhoewel dat absoluut niet klopt, geldt voor 2010 en 2011 een correctiepercentage van 0%, en daarna een percentage van 7% van de catalogusprijs. Dit, om de overstap van zéér vervuilende naar nog steeds maar minder vervuilende auto's te bevorderen.

  Voor auto's die meer dan 15 jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen, is de bijtelling minimaal 35% van de waarde van de auto in het economische verkeer. Bij deze oude auto's is de catalogusprijs niet van belang.

  Let op: de bijtelling voor privégebruik bedraagt nooit méér dan de autokosten zelf. Dat is vooral van belang bij tweedehands auto's waarvan de afschrijving erg laag is of zelfs € 0 omdat de restwaarde al bereikt is.
  Stel dat de totale autokosten slechts € 4.500 zijn geweest bij het ontbreken van afschrijvingskosten, en de catalogusprijs van de auto was ooit € 20.000. Dan bedraagt de correctie voor privégebruik 25% over € 20.000 ofwel in principe € 5.000. Dat is echter méér dan de werkelijke autokosten, en daarom blijft de correctie beperkt tot € 4.500. Het resultaat is dat per saldo géén autokosten ten laste van de winst worden gebracht.

  In zo'n geval is het zelfs onverstandig om de auto tot het bedrijfsvermogen te rekenen. Er zou een aftrekpost uitkomen wanneer de kosten waren berekend op basis van € 0,21 per zakelijk gereden kilometer. Dat mag echter alleen wanneer u bij de aanschaf van de auto ervoor gekozen had om de auto tot het privévermogen te rekenen.