Handleiding Acumulus

 •   Terug naar alle onderwerpen

  Boekingen om BTW voorbelasting te corrigeren


  Wanneer je na afloop van een jaar of periode een correctie moet doen op de BTW voorbelasting dan zijn daar 2 boekingen voor nodig.

  Maar eerst moet je de bedragen bepalen.

  Stel dat je € 400 voorbelasting hebt geboekt gedurende het jaar.
  Je hebt 25% BTW-vrije diensten geleverd.
  In dat geval moet er 25% van € 400 = € 100 BTW gecorrigeerd worden.

  Vanaf hier volgt een uniforme werkwijze hoe je Voorbelasting BTW kunt corrigeren:

  1 BTW-bedrag dat gecorrigeerd moet worden is € 100

  2 Deel € 100 door 0.21 (dat is het bedrag exclusief BTW). In dit geval is de uitkomst € 476.19

  3 € 100  =>  € 476.19  =>  € 576.19

  4 Negatieve Zakelijke uitgave 'corrigeren voorbelasting', BTW 21%, bedrag excl. BTW € 476.19 (bedrag met een - ervoor)
  (als het goed is zie je nu - € 100 bij de BTW staan)
  Kostensoort Diversen
  Rekening Buiten Acumulus

  5 Zakelijke uitgave 'corrigeren voorbelasting', BTW vrij, bedrag excl. BTW € 576.19
  Kostensoort Diversen
  Rekening Buiten Acumulus

  Door bovenstaande is de voorbelasting verminderd met € 100 en is dit bedrag opgeteld bij de kosten.