Handleiding Acumulus

 •   Terug naar alle onderwerpen

  Privéonttrekkingen/-stortingen


  Wanneer u aangifte doet t.b.v. de inkomstenbelasting met het aangifte-programma van de belastingdienst, dient u bij Box 1: winst uit onderneming de Privéonttrekkingen en/of Privéstortingen in te voeren.

  Priveonttrekkingen zijn onderdeel van het Ondernemingsvermogen en vormen de sluitpost van de balans.

   

  Twee manieren van winstberekening

  In eerste instantie wordt in het aangifte-programma de winst bepaald in het onderdeel Winst-en-verliesrekening. Daar geeft u op wat uw netto-winst is. Dit noemt de belastingdienst het Saldo winst-en-verliesrekening: fiscaal.

  In tweede instantie beoordeelt de belastingdienst de winst op basis van de groei van het Ondernemingsvermogen minus de privéontrekkingen. Deze winstberekening noemt de belastingdienst: Saldo fiscalewinstberekening.

  Simpel gezegd: als de onderneming winst heeft gemaakt, moet de onderneming in principe rijker zijn geworden. De winst kan gewoon als saldo op een rekening staan of bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe investeringen (activa). Als er winst is gemaakt maar de onderneming is niet rijker geworden, dan zal er waarschijnlijk met privéopnamen geld uit de onderneming gehaald zijn.

  De hoogte van de privéontrekkingen/-stortingen bepaalt dus de fiscale winstberekening en aangezien de twee winstberekeningen precies dezelfde winst moeten opleveren, moeten de privéontrekkingen precies worden ingevoerd. Kloppen deze twee winstbedragen niet, dan geeft het aangifte-programma de beruchte melding:

  Het saldo fiscalewinstberekening (€ xxxx) is niet gelijk aan het saldo winst-en-verliesrekening of winstaandeel van uw onderneming (€ xxxx).

   

  Acumulus biedt in de jaarrekening voor de IB-aangifte in bijlage 4 een rekenhulp voor het bepalen van de exacte privéonttrekingen. Dit is precies dezelfde wijze waarop de belastingdienst de privéonttrekking berekent.

  Het invullen dient nauwkeurig te gebeuren omdat een afwijking van één euro reeds leidt tot de beruchte foutmelding.

   

  Verschillende scenario's

  Er zijn 4 mogelijkheden van Privéonttrekkingen c.q. Privéstortingen na het invullen/berekenen met behulp van de rekenhulp aan het eind van de Jaarrekening uit Acumulus:
  1. het eindsaldo (bij E) is positief: in de Aangifte IB vinkt u alleen Privéstortingen aan;
  2. het eindsaldo (bij E) is negatief: in de Aangifte IB vinkt u alleen Privéonttrekkingen aan;
  3. het eindsaldo (bij E) is positief EN u heeft een zakelijke auto met bijtelling: in de Aangifte IB vinkt u zowel Privéstortingen als Privéonttrekkingen aan;
  4. het eindsaldo (bij E) is negatief EN u heeft een zakelijke auto met bijtelling: in de Aangifte IB vinkt u alleen Privéonttrekkingen aan.
   
  TIP: als u het berekenen van de privéstortingen/-onttrekkingen lastig vindt, dan is het volgende een hele eenvoudige manier om dit uit de aangifte te halen:
   
  Vul de volledige aangifte in, uitgezonderd de onderdelen Privéstortingen en Privéontrekkingen in contanten. U vult WEL onttrekking privégebruik auto van de onderneming in, wanneer dit van toepassing is. Vervolgens gaat u naar het einde van de Aangifte bij het onderdeel Overzicht. Noteer het bedrag Saldo Fiscale Winstberekening en trek hier het Saldo Winst- en Verliesrekening van af. Het verschil vult u in bij de Privéstortingen, dan wel de Privéonttrekkingen in contanten.
   
  Wanneer u het correct heeft ingevuld, ziet u nu bijhet Overzicht het juiste bedrag bij Saldo Fiscale Winstberekening, namelijk het zelfde saldo als het Saldo Winst- en Verliesrekening.
   

  Help! Ik krijg toch deze melding!

  Dat kan meerdere oorzaken hebben, zoals:

  1. u hebt de bedragen niet juist ingevuld in de rekenhulp;
  2. u hebt een foutje gemaakt in het aftrekken van (negatieve) bedragen, u moest een negatief bedrag aftrekken maar u trok een positief bedrag af;
  3. u hebt het Ondernemingsvermogen begin boekjaar niet of verkeerd ingevoerd aan het begin van het aangifte-programma;
  4. u hebt in de formule bij B een ander Ondernemingsvermogen begin boekjaar ingevuld dan in het aangifte-programma;
  5. u hebt een auto van de zaak waarvoor bijtelling verplicht is en deze ingevuld bij Ontrekking privégebruik auto van de onderneming zonder er voor te zorgen dat het totaal aan ontrekkingen gelijk blijft aan het resultaat van de rekenhulp;
  6. u hebt de ontrekking ingevuld bij Privéstortingen;
  7. u hebt zowel Privéonttrekkingen als -stortingen ingevuld en het saldo van deze twee is niet gelijk aan het resultaat van de rekenhulp.

   

  Het bedrag uit de rekenhulp komt niet overeen met wat ik daadwerkelijk heb onttrokken!

  De privéonttrekkingen zoals de belastingdienst (en de rekenhulp) deze berekenen, betreffen de boekhoudkundige privéontrekkingen. Er kunnen verborgen privéonttrekkingen zijn in bijvoorbeeld:

  1. gemengde kosten zoals Representatie & verteer;
  2. aftrek van btw voor de kosten voor het gebruik van de privéauto;
  3. de saldi van de rekeningen kloppen niet exact;
  4. verkeerde voorraad(wijzigingen);
  5. betalingen van facturen die niet op de balans staan zoals facturen van een eerder jaar;
  6. deelbetalingen die tijdelijk zijn geboekt als privéstorting;

   

  Het is een hele klus om deze allemaal scherp in beeld te krijgen. Bovendien hoeft u geen inzage te geven in de totstandkoming van het totaal aan privéonttrekkingen/-stortingen. De belastingdienst wil alleen het totaal weten zodat de twee winstberekeningen overeen komen.

   

  Maak van de privéontrekkingen/-stortingen geen spelbreker

  U krijgt de aangifte-IB eenvoudig niet verstuurd als u de rekenhulp niet volgt. Wat u er ook van vindt.

  Het is zonde van uw tijd en die van de boekhouder om uit te zoeken waar de privéontrekkingen boekhoudkundig uit zijn opgebouwd.