Handleiding Acumulus

 •   Terug naar alle onderwerpen

  Memoriaalboekingen


  Met dit artikel kan gekeken worden naar de achtergrond per boeking zodat die op de juiste manier in Acumulus verwerkt kan worden.

  Hier noemen we boekingen die vaak als Memoriaalboeking gekenmerkt worden:

  1 Overlopende kosten

  2 Vooruitontvangen bedragen, te ontvangen bedragen

  3 Salarisadministratie

  4 Kostensoort van een groot aantal boekingen wijzigen

  5 Correctie van onjuist toegepaste BTW


  Voor punt 1, 2 en 3 kunnen we u al verwijzen naar een aparte instructie binnen de WIKI


  4 Kostensoort wijzigen

  Wanneer het slechts om enkele boekingen gaat, dan kunt u eenvoudig de boeking openen en de kostensoort wijzigen. Gaat het om veel boekingen, dan kunt u ook volstaan met een correctie over het hele boekjaar.

  Bepaal eerst het totaalbedrag excl. BTW dat verplaatst moet worden.
  Voor dit bedrag moeten dan 2 boekingen gedaan worden (met datum 31-12 van het betreffende jaar)
  a Zakelijke uitgave, bedrag excl. BTW, BTW vrijgesteld, Kostensoort (de juiste), rekening buiten Acumulus, status Betaald.
  b Zakelijke uitgave zoals a maar dan met een '- ' voor het bedrag en de te corrigeren Kostensoort.


  5 Correctie onjuist toegepaste BTW

  Ook wanneer het om slechts een enkele foute boeking gaat, kan de boeking niet aangepast worden.
  Er is dan de keuze om de boeking te verwijderen en opnieuw te doen ofwel een of meerdere correctieboeking(en) te doen. Overleg met je boekhouder waar die de voorkeur aan geeft.

  Wanneer gekozen moet worden voor een correctie/herstel boeking dan gaat dat op de volgende manier:
  a Zakelijke uitgave, bedrag, juiste BTW % , Kostensoort (de oorspronkelijke), rekening buiten Acumulus, status Betaald.
  Let hier goed op het bedrag in- of excl. BTW. Waarschijnlijk is er bij de oorspronkelijke boeking het bedrag incl. BTW genomen; anders zou het saldo van de zakelijke rekening niet kloppen.
  b Zakelijke uitgave zoals a maar dan met een '- ' voor het bedrag en het oorspronkelijk gekozen BTW %