Handleiding Acumulus

 •   Terug naar alle onderwerpen

  XML-auditfile / XBRL


  Acumulus kent geen XML-auditfile en geen XBRL-file.

  Deze bestanden zijn gebaseerd op het systeem van dubbel boekhouden (debit en credit) en daar is Acumulus juist vanaf gestapt om boekhouden toegankelijk te maken voor de ondernemer.


  De meeste klanten van Acumulus hebben geen boekhouder en doen hun aangifte omzetbelasting en inkomstenbelasting zelf. Acumulus levert voor deze aangiften alle noodzakelijke gegevens.

  Het kunnen leveren van een XML-auditfile is geen verplichting of wettelijke eis. Er zijn veel ondernemers die hun boekhouding in Excel of in een eigen systeem bijhouden en ook geen XML-auditfile kunnen leveren. De ondernemer is wel verplicht te allen tijde inzicht te kunnen verschaffen in de administratie en de wijze waarop de belastbare winst tot stand is gekomen.


  Acumulus verschaft diverse overzichten:

  - jaarrekening  (voor de IB-aangifte);
  - saldo-overzicht van elke rekening;
  - fiscaal-overzicht voor elke kostenplaats en alle kostenplaatsen tegelijk;
  - het grootboek-overzicht in Word- alsook in Excel-formaat.

  - screenshot Balans (toon inhoud)


  Bij elke BTW-aangifte (per maand, per kwartaal of jaar afhankelijk van hoe vaak u aangifte doet):

  - de aangifte omzetbelasting zonder detail-informatie;
  - de aangifte omzetbelasting met detailinformatie.