Handleiding Acumulus

 •   Terug naar alle onderwerpen

  Privé-boeking


  Een priveopname of storting komt ten laste of ten gunste van uw zakelijke rekening maar telt niet mee in de fiscale berekening van de winst of het verlies.

  Er is geen BTW aan gekoppeld. Wanneer u bijvoorbeeld van uw zakelijke rekening iets koopt wat u niet kunt aftrekken van de winst zoals prive-boodschappen, dan voert u deze in als prive-opname (inclusief BTW) om er voor te zorgen dat het saldo van uw rekening blijft kloppen.

   

  Waar gebruikt u de privé-boeking voor?

  • Het beginsaldo van elke rekening (een fictieve storting om het saldo op de juiste hoogte te laten beginnen, meestal op 1 januari)
  • Uitgaven die niet aftrekbaar zijn zoals privéboodschappen of leefgeld
  • Inkomsten die niet tellen als inkomsten (wanneer u bijvoorbeeld van uw privérekening geld stort op de zakelijke rekening omdat u dat zakelijk nodig hebt)
  • Het betalen van inkomstenbelasting (IB) en de inkomensafhankelijke zorgbijdrage

   

  Waar gebruikt u de privé-boeking NIET voor?

  • Voor de afdracht of ontvangst van omzetbelasting (BTW) (daar is een speciale boeking voor zodat de BTW goed wordt bijgehouden op de balans)
  • Voor interne overboekingen (daar is de speciale boeking Interne overboeking voor, deze maakt eigenlijk twee privé-boekingen: voor de ene rekening een privé-boeking BIJ en andere een privé-boeking AF
  • Voor leningen (daar is de balanspost Passiva - Lening voor die gelijk met een vermelding op de balans een privé-boeking kan aanmaken (Saldo direct bijwerken))

   

  Overzicht privéboekingen

  U kunt wel een overzicht maken van alle privéboekingen maar niet van alle boekhoudkundige privéonttrekkingen/stortingen. Acumulus kent ook verborgen privé-ontrekkingen zoals bijvoorbeeld bij het boeken van gemengde kosten. Hierbij wordt het saldo 100% verlaagd, maar de IB en BTW niet. Het verschil is dan een privéonttrekking.

  Privéonttrekkingen hoeven niet inzichtelijk gemaakt te worden voor de belastingdienst. Het totaalbedrag volstaat. Bij de aangifte IB past Acumulus dezelfde methodiek toe als de belastingdienst voor het berekenen van de privé-onttrekkingen: door middel van de kapitaalsveregelijking.

  De wijziging in het eigen vermogen minus de winst = privé-onttrekking.

  Ga naar Overzichten -> Saldo-overzicht en selecteer bij - alle posten - bovenin het scherm: privé-inkomsten/uitgaven.