Handleiding Acumulus

 •   Terug naar alle onderwerpen

  Balanspost


  (Nieuwe balanspost invoeren)

  Soort

  Activa aanloopkosten

  Indien u voor de start van uw onderneming kosten gemaakt heeft dan kunt u deze op de balans zetten. Deze boeking doet niets meer dan de waarde op de balans zetten. Er worden hiermee geen kosten van de winst afgetrokken. Als u de kosten ook van de winst wilt aftrekken, kunt u deze beter boeken als Nieuwe zakelijke uitgave.

  Activa voorraad

  Hiermee waardeert u de voorraad op de balans op of af. Dit gebruikt u alleen wanneer u aan voorraadwaardering doet. Lees eerst het artikel over Voorraadwaardering.

  Passiva lening

  Indien u een zakelijke lening bent aangegaan dan kunt u deze hier op de balans plaatsen. U kiest dan BIJ. Ook de aflossingen kunt u hiermee boeken (AF). Meestal betekent dit ook dat u geld op uw rekening hebt ontvangen of dat er geld van de rekening is afgegaan. Vink de optie Saldo direct bijwerken aan wanneer u gelijk het saldo van de betreffende rekening wilt bijwerken.

  Passiva Nog te betalen (BIJ) of te ontvangen (AF) BTW vorig jaar

  U gebruikt deze optie om de openstaande BTW van het 4e kwartaal van het vorig jaar op de balans te zetten. Aan het einde van het jaar blijft er vaak een schuld aan de belastingdienst over voor de btw omdat deze immers pas in het jaar daarop wordt betaald.

  Passiva Eigen vermogen (bij FOR)

  Hiermee kunt u toevoegingen aan de Oudedagsreserve (Voorheen FOR) op de balans zetten. Deze blijven op de balans staan van alle komende jaren. U hoeft dus alleen de toevoeging (dotatie) elk jaar te boeken. Deze optie wordt ook gebruikt door BV's om het aandelenkapitaal te vermelden in het eigenvermogen.

   

  AF / BIJ

  Kies voor BIJ als de balanswaarde omhoog dient te gaan.

  Kies voor AF indien de waarde (bijvoorbeeld de voorraad of lening) minder wordt.

   

  Datum

  Kies voor de openstaande BTW altijd voor de datum 1 januari van het nieuwe jaar.

   

  Omschrijving

  Wees met de omschrijving zo duidelijk en concreet mogelijk.

  Bij de BTW zet u bijvoorbeeld Openstaande BTW Q4 vorig jaar.

   

  Bedrag

  Vul hier het gewenste bedrag in.

   

  Saldo direct bijwerken

  Kies voor deze optie indien u bij de aanschaf van een auto gekozen heeft voor een (gedeelte) financiering.  Door dit aan te vinken zal het saldo worden bijgewerkt.

   

  Rekening

  Kies de rekening waar het bedrag van betaald is. U kunt deze optie alleen bij een lening kiezen.

   

  Resultaatrekening bijwerken

  Deze optie staat alleen aan bij de mogelijkheid van het boeken van voorraad. lees meer hierover bij Voorraadwaardering.