Handleiding Acumulus

 •   Terug naar alle onderwerpen

  Afrondingsverschillen


  Op verschillende plaatsen in Acumulus kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

  Om in een uitgaande factuur zo min mogelijk afrondingsverschillen te laten ontstaan, worden de bedragen ex btw per factuurregel opgeslagen met 4 decimalen.

  In projecten is de basiseenheid minuten. Wanneer een rapportage wordt uitgedraaid, worden eerst alle minuten hexagesimaal (60-talligstelsel) opgeteld en pas aan het einde omgezet in decimalen. Daarbij zijn afrondingsverschillen zo minimaal mogelijk omdat er slechts eenmaal aan het einde een afronding plaatsvindt.

  Echter, wanneer u een factuur opstelt vanuit een project, wordt per factuurregel een omrekening gemaakt van hexagesimaal naar decimaal. Elke factuurregel heeft dus een eigen afrondingsverschil. Bij een factuur met meerdere regels kan het eindbedrag daarom afwijken van het eindbedrag in de rapportage. Hoe meer factuurregels, hoe groter de mogelijke afwijking.

  Om dit te voorkomen, dient u een keuze te maken uit deze twee methoden van totaliseren:

  1. óf u gebruikt het totaal uit de rapportage in een enkele factuurregel;
  2. óf u exporteert alle projectactiviteiten in een aparte factuurregel en u haalt het totaal weg uit de rapportage.

  In de eerste methode maakt u derhalve geen gebruik van de knop Maak factuur ... in het project, omdat hiermee alle activiteiten per regel worden overgezet. In plaats daarvan, maakt u handmatig een factuur met een enkele factuurregel voor het totaal en u verwijst zonodig naar de rapportage.