Handleiding Acumulus

 •   Terug naar alle onderwerpen

  Beginbalans


  Anders dan in traditionele boekhoudpakketten, hoeft u in Acumulus niet elk jaar alle balanswaarden opnieuw in te voeren. Er zijn echter onderdelen op de balans die wel elk jaar opnieuw moeten worden opgevoerd.

  Elk jaar opnieuw:

  • saldi van de bankrekeningen en de Kas;
  • openstaande btw vorig jaar;
  • leningen;
  • voorraden;
  • toevoeging oudedagsreserve.

  De volgende onderdelen worden automatisch op de balans van een nieuw jaar gezet en dienen alleen eenmalig ingevoerd te worden wanneer u begint met Acumulus:

  • investeringen;
  • openstaande facturen van klanten en leveranciers (debiteuren en crediteuren);
  • totaal aan oudedagsreserve / aandelenkapitaal.

   

  Om een boekjaar te starten, zet u de volgende stappen:

   

  Saldi

  Maak voor iedere betaalrekening inclusief Kas een priveboeking naar deze rekening op 1 januari met het bedrag van het beginsaldo, noem deze boeking bijvoorbeeld: Beginsaldo.
  Wanneer het een positief saldo is maakt u een prive-storting. Bij een negatief saldo een prive-opname.

  Dit dient u elk jaar opnieuw te doen.

   

  Investeringen

  Er zijn twee soorten investeringen: investeringen die direct volledig worden afgeschreven in hetzelfde jaar en investeringen die worden afgeschreven over meerdere jaren.
  Investeringen zonder afschrijving boekt u op de datum van aanschaf en deze verschijnen alleen op de balans van het jaar waarin de investering is gedaan.
  Investeringen met afschrijvingen over meerdere jaren, boekt u ook op de aanschafdatum. Deze investeringen verschijnen op de balans van meerdere jaren. Acumulus rekent dit automatisch uit.

  Stel u begint in april 2011 met Acumulus en u wilt uw investering van een computer op de balans zetten van 2011. Deze computer hebt u op 12 oktober 2009 gekocht. U boekt dan een nieuwe zakelijke uitgave met als datum: 12-10-2009. Omschrijving: computer. U selecteert Investering met afschrijving over meerdere jaren u geeft het aantal jaren de de restwaarde op. Wanneer u de boeking hebt opgeslagen, staat de computer met het juiste bedrag op de balans van 2011.

  U kunt de investering eventueel aanpassen met het speciale hulpscherm Investering aanpassen

  Dit hoeft u slechts eenmalig te doen.

   

  Openstaande debiteuren/crediteuren

  Indien u nog openstaande facturen hebt van vorig jaar en u wilt deze op de balans hebben van dit jaar, dan kunt u de facturen eenvoudig invoeren op de originele datum. Deze blijven op de balans staan zolang deze niet zijn betaald.

  Dit hoeft u slechts eenmalig te doen.


  Voorraden en leningen

  Voer per jaar de waarde in van uw voorraden en leningen. Lees meer over Voorraadwaardering om te bepalen of en hoe dit voor u van toepassing is.

  Dit dient elk jaar opnieuw gedaan te worden.


  Openstaande BTW

  Aan het einde van het vorige boekjaar is bekend welk bedrag u nog moet betalen (of zult ontvangen) aan BTW. U dient deze handmatig toe te voegen aan de balans van het nieuwe jaar.

  Hiervoor is een speciale functie ingebouwd. U vindt deze onder:

  Nieuwe boeking -> Balanspost -> Nog te betalen of te ontvangen BTW.

  Dit dient u elk jaar te doen.