Handleiding Acumulus

 •   Terug naar alle onderwerpen

  Nieuwe zakelijke uitgave


  Een zakelijke uitgave is een uitgave die nodig is/was voor het kunnen verrichten van uw werk als ondernemer. Hebt u een factuur uit het buitenland, lees dan eerst Facturen uit het buitenland

  U vindt in dit scherm de volgende velden.

   

  Leverancier (crediteur)

  Dit veld is over het algemeen niet verplicht. Het is wel verplicht wanneer de BTW van deze uitgave naar u is verlegd.

   

  Datum (dd-mm-jjjj)

  Gebruik de datum op de factuur of de bon. De datum van de factuur is bepalend voor de inkomstenbelasting en de BTW. Volg de opmaak dd-mm-jjjj of gebruik het kalendertje.

   

  BTW

  Kies hier het BTW-percentage. Let op! De BTW staat standaard op 21%. Indien u boekingen wilt doen met 19% dan dient u dat onder het menu zelf om te zetten naar 19%.

  Vervolgens kunt u kiezen uit de volgende BTW-opties:

  • Gewone factuur
   Gebruik deze optie voor alle gewone Nederlandse facturen.
   Gebruik deze optie ook voor facturen met buitenlandse BTW. Wanneer u buitenlandse BTW hebt betaald, kunt u deze niet aftrekken van de Nederlandse BTW. Zie ook Facturen uit het buitenland Zet de BTW op BTW-Vrij en voer het gehele bedrag van de factuur inclusief BTW op in het veld EX BTW (wat dan hetzelfde is als Inclusief BTW).

  • BTW naar u verlegd, dit staat als het goed is aangeven op de factuur.
   Op de factuur staat geen BTW maar u moet deze wel opgeven bij het inboeken.
   Voer het bedrag van de factuur in bij het veld EX BTW, kies het hoge BTW-tarief en laat Acumulus de BTW optellen. Hierdoor wordt het bedrag inclusief BTW hoger dan op de factuur staat. Dit is de bedoeling. Acumulus zal voor het saldo het bedrag EX BTW gebruiken.

   De BTW wordt vermeld en bijgeteld in de aangifte bij rubriek 2a (Leveringen/diensten waarbij de heffing van omzetbelasting naar u is verlegd ). Dit zelfde bedrag aan BTW wordt vervolgens weer afgetrokken bij rubriek 5b.


  • Levering uit EU (indien u een factuur uit het buitenland binnen de EU hebt gekregen waarbij de  BTW naar u is verlegd, dit heet een intracommunautaire levering/verwerving)

   Op de factuur staat geen BTW maar u moet deze wel opgeven bij het inboeken.
   Voer het bedrag van de factuur in bij het veld EX BTW, kies het hoge BTW-tarief en laat Acumulus de BTW optellen. Hierdoor wordt het bedrag inclusief BTW hoger dan op de factuur staat. Dit is de bedoeling. Acumulus zal voor het saldo het bedrag EX BTW gebruiken.

   De BTW wordt vermeld en bijgeteld in de aangifte bij rubriek 4b (Verwervingen van goederen uit landen binnen de EU). Dit zelfde bedrag aan BTW wordt vervolgens weer afgetrokken bij rubriek 5b.


  • Levering buiten EU (Indien u een factuur uit het buitenland heeft gekregen zonder BTW en er geen BTW-factuur is bijgestuurd van de inklaarder zoals TNT of UPS)

   Hebt u naast de factuur van de leverancier ook een factuur van de inklaarder ontvangen waar extra BTW is berekend, kies dan voor de factuur van de leverancier niet deze optie maar de eerste optie Gewone factuur en selecteer BTW -Vrij. Bij Beheer -> Bijlagen treft u een spreadsheet aan waarmee u snel kunt uitrekenen hoe u de speciale BTW-factuur van de inklaarder kunt boeken.

   Kies deze optie alleen wanneer er op geen enkele manier BTW is geheven. Veelal is dit het geval bij niet fysieke producten en diensten zoals software.

   U kiest ook voor deze optie wanneer u een artikel 23 -verklaring hebt waardoor de douane geen BTW zal rekenen omdat u bijvoorbeeld regelmatig producten invoert.

   Op de factuur staat geen BTW maar u moet deze wel opgeven bij het inboeken.
   Voer het bedrag van de factuur in bij het veld EX BTW, kies het hoge BTW-tarief en laat Acumulus de BTW optellen. Hierdoor wordt het bedrag inclusief BTW hoger dan op de factuur staat. Dit is de bedoeling. Acumulus zal voor het saldo het bedrag EX BTW gebruiken.

   De BTW wordt vermeld en bijgeteld in de aangifte bij rubriek 4a ( leveringen uit landen buiten de EU (invoer)). Dit zelfde bedrag aan BTW wordt vervolgens weer afgetrokken bij rubriek 5b.

   

  Kostenplaats

  Deze staat standaard op Algemeen. Indien u met meerdere kostenplaatsen werkt, dan kunt u dat hier aangeven. Meer over Kostenplaatsen

   

  Kostensoort

  Hier kunt u de juiste kostensoort kiezen. Meer over Kostensoorten

   

  Rekening

  Kies hier de zakelijke rekening waarvan de uitgave betaald is. Indien deze niet van de zakelijke rekening (bijvoorbeeld een prive-rekening) is betaald dan kiest u Rekening buiten Acumulus,

   

  Status

  Kies voor Betaald of Niet betaald.

  Voor de aangifte omzetbelasting maakt het niet uit of de factuur wel of niet betaald is. De BTW wordt altijd verrekend omgeacht de status van de factuur.

   

  Percentage prive

  Indien de uitgave ook een voor een deel prive is, dan kunt u hier het privé-gedeelte invullen. Welk percentage u dient in te vullen bepaalt u zelf op basis van een redelijke inschatting van de verhouding zakelijk/privégebruik.

   

  Investering ja/nee

  Indien uw uitgave langer dan één jaar meegaat en meer dan  € 450 (ex-BTW) heeft gekost, dan dient u hier een investering van te maken. Het gaat hier alleen om zaken die u voor uw onderneming koopt en niet voor zaken die u voor uw klanten zoals inkopen/voorraad.

  Bij investeringen wordt de BTW direct geheel afgetrokken als voorbelasting. Het bedrag ex BTW wordt echter afgetrokken in delen over meerdere jaren. Het gedeelte dat nog niet is afgetrokken, verschijnt elk jaar op de balans als Investering en wordt elk jaar minder.

   

  Aantal jaren

  Geeft hier het aantal jaren van afschrijving aan. Standaard is maximaal 20% per jaar (is minimaal 5 jaar).

   

  Restwaarde

  Geef hier de geschatte restwaarde in na de jaren van (fiscale) afschrijving. De restwaarde is niet van toepassing wanneer u het artikel of product waarschijnlijk weer zult verkopen zoals een zakelijke auto. Geef dan gewoon 0 op.

  U kunt de afschrijvingen van de investering later aanpassen met het speciale hulpscherm Investering aanpassen