Handleiding Acumulus

 •   Terug naar alle onderwerpen

  Voorraadwaardering


  Voorraadwaardering is niet hetzelfde als voorraadadministratie. Bij voorraadadministratie houdt u precies bij wat is ingekocht en verkocht.

  Voorraadwaardering gaat over het bijhouden van de waarde van de voorraad op de balans aan de linkerkant (de activa-kant). De voorraadwaarde dient verhoogd te worden wanneer voorraad ingekocht wordt en verlaagd te worden wanneer er iets uit de voorraad is verkocht. Voorraad dient ook te worden afgewaardeerd in geval van bijvoorbeeld diefstal of bederf.

   

  Hoe gaat voorraadwaardering in zijn werk?

  Stel, u koopt voor 1000 euro ex btw artikelen in om te verkopen. Dan kunt u dat met een Nieuwe zakelijke uitgave met de kostensoort Inkopen boeken. Inkopen gaat over al die zaken die gekocht worden om verkocht te worden aan klanten (die dus niet voor de eigen bedrijfsvoering bedoeld zijn).

  Met deze zakelijke uitgave wordt de winst lager want de inkoopkosten worden direct als kosten geboekt. Als u niet aan voorraadwaardering doet, bent u hiermee klaar.

  Als u echter wel aan voorraadwaardering doet, moet vervolgens hetzelfde bedrag weer bij de winst opgeteld worden (om die eerste kostenaftrek ongedaan te maken) en vervolgens op de balans gezet worden als voorraad. Let op dat hier het bedrag excl. BTW genomen moet worden.

  Deze twee boekingen kunnen in een keer gedaan worden met een Nieuwe balanspost -> Activa - Voorraad

  Als er voorraad is ingekocht, kies dan BIJ, (dan gaat de waarde omhoog). Voor het afwaarderen van de voorraad, kies dan AF.

  Standaard staat het vinkje bij Resultaatrekening bijwerken aan. Dat betekent dat er naast een verhoging van de voorraad op de balans, gelijk een correctie wordt geboekt in de winst- & verliesrekening om de eerder geboekte kosten weer ongedaan te maken. Dit komt in de winst- & verliesrekening terecht als negatieve uitgave kostensoort Inkopen.

  Er zijn nu dus in het totaal drie dingen gedaan:

  1. inkoop geboekt als kosten;
  2. deze kosten weer gecorrigeerd met een negatieve uitgave;
  3. de waarde van de voorraad op de balans verhoogd.

  U hebt dus wel kosten gemaakt maar deze worden in eerste instantie niet van winst afgeboekt. In plaats daarvan zijn deze op de balans gezet zodat deze in de toekomst weer afgetrokken kunnen worden. De voorraad op de balans (en de investeringen) kan gezien worden als: nog af te trekken kosten in de toekomst.

  Wanneer voorraad is verkocht of wanneer de voorraad is bedorven of gestolen, dan moet er een boeking gedaan worden. Dat hoeft niet bij elke verkoop maar minimaal één keer aan het einde van het jaar. Bepaal op dat moment de waarde van de voorraad .

  Voorbeeld

  Stel dat er 10.000 euro aan voorraad op de balans staat en aan het einde van het jaar blijkt uit telling dat de voorraad nog 600 euro waard is.

  Dan boekt u een afwaardering van de voorraad van 9.400 euro op 31-12 van het betreffende jaar met Resultaatrekening bijwerken aangevinkt en DAN PAS wordt er 9.400 euro als kosten geboekt. De overgebleven 600 euro blijft hiermee op de balans staan als voorraad.

   

  Beginbalans nieuw jaar

  Om die 600 euro op de balans te zetten van het volgende jaar, kiest u voor de balanspost voorraad maar vink nu Resultaatrekening bijwerken uit.

  Waarom? Omdat er anders weer een correctie van 600 euro toegepast wordt op de winst maar dat was voor deze voorraad al gedaan in het vorige jaar. Kies alleen voor Resultaatrekening bijwerken als nieuw ingekochte voorraad eerst is geboekt als zakelijke uitgave en nu op de balans moet komen of wanneer de voorraad wordt afgewaardeerd.

   

  Waarom zou ik dit allemaal doen?

  Ten eerste wordt dit in het traditionele boekhouden vaak zo gedaan dus denkt men vaak dat het zo moet. Wij hebben diverse malen aan de belastingdienst gevraagd of het verplicht is, en het antwoord was steeds: nee.

  Ten tweede kan het van belang zijn om de waarde van de onderneming beter zichtbaar te maken op de balans. Wanneer u niet aan voorraadwaardering doet, is eigenlijk niet goed duidelijk wat de onderneming waard is. Dat kan van belang zijn wanneer u uw bedrijf wilt verkopen. We spreken dan van een commerciële balans omdat de balans de commerciële waarde van de onderneming moet weergeven. Voorraadwaardering is echter alleen nuttig en zichtbaar op het moment dat de werkelijke waarde van de voorraad bepaald en op de balans zichtbaar is.

  Voor de aangifte IB is de waardering niet noodzakelijk. De belastingdienst gaat primair uit van een fiscale balans ofwel een balans die aangeeft over welke winst inkomstenbelasting dient te worden betaald.

  Aangezien wij boekhouden zo makkelijk mogelijk willen maken, ontraden wij het hele proces van voorraadwaardering. Het is meer werk en levert eigenlijk alleen maar een rijker plaatje op van het bedrijf. Hierdoor moet u op korte termijn mogelijk meer belasting betalen. Met voorraadwaardering stelt u de aftrek van kosten immers uit. Dat kan in uw voordeel zijn of in uw nadeel afhankelijk of u nu of in de toekomst meer of minder winst maakt.

  Als u in het begin veel voorraad inkoopt maar weinig verkoopt, zou voorraadwaardering gunstig kunnen zijn. Op termijn maakt het niet zoveel meer uit maar u heeft er wel meer werk aan. 

   

  Het stelsel van voorraadwaardering wijzigen

  Als u reeds aan voorraadwaardering deed voordat u met Acumulus ging werken, is het een logische keuze om dat voort te zetten maar u mag het ook wijzigen. Dat dient u dan wel specifiek aan te geven in de aangifte IB.

   

  Een heel eenvoudige tussenvorm

  Alle inkopen boeken als inkopen en alleen per kwartaal of per jaar de waarde van de voorraad bepalen en via een correctie op de voorraad de juiste waarde van de voorraad zichtbaar maken op de balans.