Handleiding Acumulus

 •   Terug naar alle onderwerpen

  Incasso niet gelukt


  Uw abonnementsgeld wordt maandelijks of jaarlijks (in januari) geïnd d.m.v. een automatische afschrijving.

  Het kan voorkomen dat de afschrijving niet wordt uitgevoerd door de bank. Dit kan te maken hebben met te weinig saldo maar ook met andere onbekende oorzaken waar de bank geen helderheid in verschaft.

  U krijgt van ons bericht op het email-adres dat bij ons bekend is, indien de afschrijving niet kon worden uitgevoerd. Wij verzoeken u dan om het bedrag zelf naar ons over te maken onder vermelding van het factuurnummer.

   

  Waarom incasseren jullie niet gewoon opnieuw?

  Het is vaak erg lastig om na te gaan waarom een afschrijving niet kon plaatsvinden. De kans dat het bij een volgende poging weer niet lukt, is daarom groot. Dit zou veel administratie met zich meebrengen.