Handleiding Acumulus

 •   Terug naar alle onderwerpen

  Margeregeling Globalisatieregeling


  Er zijn vaak vragen over de globalisatieregeling en hoe u die het beste in Acumulus kunt verwerken. Onderstaand een uitleg hoe ik dit zelf, als boekhouder, in Acumulus verwerk.
  Het blijft een complex geheel, dus voel u niet bezwaard als het een beetje abacadabra lijkt.
  In de uitleg ga ik ervan uit dat u als ondernemer weet wanneer u voor de globalisatieregeling in aanmerking komt. Check het anders nog even via deze link van de belastingdienst.

   

  Eigen kostensoort Inkoop margegoederen aanmaken

  In eerste instantie maakt u in Acumulus een extra kostensoort aan (via Beheer > Boekhoudkundig > Kostensoorten). U noemt deze kostensoort “Inkoop Margegoederen”. Als u margegoederen aanschaft boekt u deze inkoop met een zakelijke uitgave op deze speciaal aangemaakte kostensoort.

   

  De individuele methode

  Wanneer u de individuele methode van de margeregeling toepast, kunt u eenvoudig bij de verkoop van een margeartikel de vierde factuuroptie in Acumulus aanvinken:  “op deze factuur is de margeregeling van toepassing” . Er verschijnt bij de produktregel(s) een extra kolom waar u de inkoopprijs van het margeartikel invoert en het btw-% zet u op BTW-21% of BTW-6%. Vervolgens vult u de verkoopprijs in en het aantal artikelen dat u verkoopt en slaat de factuur op. Acumulus berekent nu alleen btw over de winstmarge. Als er geen winstmarge is, draagt u dus geen btw over deze omzet af.

   

  De globalisatiemethode

  De globalisatiemethode is iets ingewikkelder om te verwerken. De onderstaande werkwijze is dan ook zeker niet eenvoudig, maar wel effectief. En daar gaat het tenslotte om.

  • Tijdens een kwartaal boekt u elke margeverkoop met de vierde factuuroptie in Acumulus (margefactuur), u vult de verkoopprijs in, kiest voor btw-0% (!), en zet bij het inkoopbedrag 0 (nul) neer (!).
  • Na afloop van een kwartaal kijkt u bij Overzichten > Aangifte Omzetbelasting (vinkje bij Toon Inhoud) welk bedrag er aan omzet staat bij rubriek 1E. Voor dit hele bedrag maak je een interne creditnota waarbij je als factuurtype kiest voor margefactuur. Zet bij verkoop het totaalbedrag neer met een minnetje er voor, kies weer voor btw-0%, inkoopbedrag op 0 (nul). Sla de factuur op en controleer bij Overzichten > aangifte Omzetbelasting of rubriek 1E nu op o (nul) staat.

  • Nu is het tijd om de juiste winstmarge te boeken voor dat kwartaal.
   Ga naar Overzichten > Grootboek en kies voor kostensoort Inkoop Margegoederen. Noteer het totaalbedrag aan inkoop margegoederen voor dat kwartaal. 

  • Maak een interne verkoopfactuur (margefactuur) aan voor het totaalbedrag aan margeverkopen, zet de btw op btw-21% (!) en zet bij inkoop het totaalbedrag aan inkoop margegoederen neer.

  • Sla de factuur op en Acumulus berekent de winstmarge en de betreffende btw over dat kwartaal.

   

  Is er een kwartaal met een negatieve winstmarge?

  Dan mag u dit niet met andere btw in dat kwartaal verrekenen en moet Acumulus de btw op nul zetten in het btw-overzicht. In het onderstaande voorbeeld zijn er verkopen in het derde kwartaal van 8.000 euro geweest en inkopen van 12.000 euro. Een negatieve winstmarge van 4.000 euro. In het btw-overzicht van het derde kwartaal moet de btw echter op nul staan, omdat negatieve btw van de margeverkopen niet verrekend mag worden met btw van overige verkopen. U vult in dit kwartaal een inkoopwaarde in van 8000 euro (gelijk aan de verkopen) in plaats van 12000 euro.

  Wat mag u wel met deze negatieve winstmarge?
  U mag dit in een ander kwartaal verrekenen met de positieve winstmarge. U mag als het ware over het hele jaar heen globaliseren. Om dit in Acumulus te verwerken is een behoorlijke truc, waarbij u misschien beter wat hulp kunt vragen. Wilt u het helemaal zelf doen? Mijn advies is om aan het eind van het jaar te globaliseren, bij de btw-aangifte van het vierde kwartaal.

  • Noteer per kwartaal de marge-verkoop en marge-inkoop. Een of meer kwartalen hebben een hoger inkoopbedrag dan verkoop. Noteer deze bedragen goed. In het voorbeeld ga ik uit van totale margeverkopen van 26.000 euro en inkoop margegoederen van 19.000 euro. 

  • In het derde kwartaal waren er meer inkoop dan verkoop aan margegoederen. Een negatieve winstmarge dus. In het voorbeeld zijn er verkopen in het derde kwartaal van 8000 euro geweest en inkopen van 12000 euro. Een negatieve winstmarge van 4000 euro.
  • Bij de btw-aangifte van het vierde kwartaal:
   Maak een nieuwe factuur aan, optie margefactuur en zet per kwartaal een factuurregel neer met negatieve bedragen! 
  • Als voorbeeld:
   “margeverkopen Q1…” verkoop -5000, btw-21%,  inkoop -3000
   “margeverkopen Q2…” verkoop -6000, btw-21%, inkoop -2000
   “margeverkopen Q3…” verkoop -8000, btw-21%, inkoop -8000     >>>> in dit kwartaal zat de negatieve winstmarge, de margeinkopen waren 12000 euro, maar als u hier een hoger bedrag aan inkoop dan verkoop invulde ging het niet goed! U heeft dus 8000 aan inkopen ingevuld en corrigeert dit ook hier weer met ditzelfde bedrag.

   Tenslotte de laatste factuurregel met positieve bedragen:
   “totale margeverkopen dit jaar”, verkoop 26.000, btw-21%, inkoop 19.000

   Sla de factuur op en u bent klaar met globaliseren over het hele jaar.

   

  Is er over een heel jaar een negatieve winstmarge?

  Is uw winstmarge over een kalenderjaar negatief? U mag deze verrekenen met een positieve winstmarge in het volgende jaar. U betaalt dan btw over het restant. Dit kan alleen als u aan de belastingdienst vraagt om uw negatieve winstmarge vast te stellen. Dit doet u door een brief met uw verzoek naar uw belastingkantoor te sturen. Stuur deze brief gelijktijdig met uw aangifte over het 1e tijdvak van het volgende jaar.