Handleiding Acumulus

 •   Terug naar alle onderwerpen

  Opzeggen, gegevens bewaren


  Hoe kan ik opzeggen?

  Om op te zeggen, gaat u naar [Beheer] -> [Contract-gegevens] en vult u bij het laatste veld [Contract beëindigen] de einddatum in.

  Bij de bepaling van de einddatum wordt - conform de contractvoorwaarden - rekening gehouden met een opzegtermijn van één maand en een minimale contract-periode van twaalf maanden. De automatische incasso zal automatisch eindigen vanaf de einddatum.

  Houd er rekening mee dat de abonnementskosten altijd achteraf worden geïncasseerd, waardoor de laatste incasso zal plaatsvinden na de einddatum. U kunt ook verzoeken om een enkele eindfactuur voor de resterende periode in het toelichtingsveld. U wordt geadviseerd bij opzegging alle overzichten in Acumulus te downloaden zodat u deze nog kunt raadplegen na afsluiting. Zie hieronder.

   

  Waarom kan ik niet gewoon een mailtje sturen met de boodschap dat ik wil stoppen?

  Het is voor ons (en voor u) van belang dat duidelijk is dat de wens tot contract-beëindiging echt komt van de beheerder van het account. Bij een mail-bericht kan niet worden vastgesteld of de afzender echt de beheerder is. Tevens wordt hiermee voorkomen dat een gebruiker en niet de beheerder van het account opzegt.

  De aanwijzingen voor het opzeggen worden altijd gestuurd naar het e-mailadres van de klant dat bij ons bekend is. Dat hoeft niet hetzelfde e-mailadres te zijn als waarmee het verzoek tot opzegging is verstuurd door de klant. Veel klanten gebruiken meerdere adressen door elkaar heen. Soms vragen zij zich af waarom wij niet lijken reageren, maar dan dienen zij hun emailbox te controleren van het e-mailadres dat bij ons bekend is.

  Het is voorts van belang dat duidelijkheid bestaat over de opzegtermijn. Door de opzegdatum zelf in te vullen, is bij ons direct duidelijk per wanneer u wilt opzeggen. Tevens rekent het systeem dan automatisch uit per welke datum kan worden opgezegd.

   

  Opzeggen wegens bedrijfs-beëindiging

  Wanneer u opzegt wegens bedrijfsbeëindiging, kan een kortere opzegtermijn worden gehanteerd. Stuurt u in dat geval een kopie van het uitschrijvingsbewijs van de KvK naar ons toe per mail naar klantenservice@acumulus.nl of per post naar onderstaand adres

  SIEL BV
  T.a.v. administratie Acumulus
  Rouwkooplaan 5
  2251 AP Voorschoten

   

  Restitutie bij jaarafschrijving

  Wanneer u per kalenderjaar betaalt, betaalt u voor het gehele jaar vooruit. Er wordt dan een korting gegeven van 5%. Wanneer u kunt opzeggen tijdens het vooruit betaalde jaar, wordt het teveel betaalde abonnementsgeld aan u gerestitueerd waarbij rekening wordt gehouden met de opzegtermijn.

   

  Gegevens zelf bewaren

  Wanneer uw account is beëindigd, kunt u niet meer bij uw gegevens. U kunt het beste voor elk kalenderjaar de volgende uitdraaien maken:

  - jaarrekening (voor de IB-aangifte);
  - uitgaande facturen;
  - het overzicht Verkopen;
  - het winst- & verlies-overzicht;
  - het Grootboek;
  - saldo-overzicht van elke rekening;
  - fiscaal-overzicht voor elke kostenplaats en alle kostenplaatsen tegelijk;
  - het grootboek-overzicht in Word- alsook in Excel-formaat;
  - screenshot Balans (toon inhoud).


  Bij elke BTW-aangifte (per maand, per kwartaal of jaar afhankelijk van hoe vaak u aangifte doet):

  - de aangifte omzetbelasting zonder detail-informatie;
  - de aangifte omzetbelasting met detailinformatie;
  - Relaties.


  Het is sowieso raadzaam om altijd elke aangifte even op te slaan wanneer deze is verstuurd.

  Tot slot kunt u alle documenten die zijn opgeslagen bij de boekingen, het snelst benaderen via Overzichten -> Documenten en bestanden.

   

  Worden mijn gegevens direct verwijderd na beëindiging?

  Nee. Dat deden wij enkele jaren geleden wel maar dat gaf erg veel problemen. Relatief veel klanten hadden hun gegevens toch nodig voor bijvoorbeeld de belastingdienst en hadden geen goede uitdraaien gemaakt of waren deze kwijt. Daarnaast waren er klanten die gewoon weer verder wilden werken met Acumulus maar dan wel het liefst met hun oude gegevens.

  Tegenwoordig worden de gegevens daarom nog enkele maanden bewaard. Wanneer klanten binnen deze periode opnieuw bij hun gegevens willen, vragen wij simpelweg om het abonnements-geld met terugwerkende kracht over te maken.

  Indien de vertrekkende klant expliciet aangeeft dat de gegevens direct en onherroepelijk verwijderd dienen te worden, worden de gegevens ook daadwerkelijk direct en onherroepelijk verwijderd.