Handleiding Acumulus

 •   Terug naar alle onderwerpen

  Coronacrisis-uitkeringen


  Hoe corona-uitkeringen boeken in Acumulus

   

  Welke uitkeringen die zijn/worden verschaft in het kader van de corona-crisis, dient u op te tellen bij uw bedrijfsinkomsten en welke niet.

   

  TOZO

  Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

  Dit is een uitkering die in de privésfeer wordt gegeven en vergelijkbaar is met een bijstandsuitkering. Anders dan de bijstandsuitkering is hier geen vermogenstoets.

  Dit zijn geen zakelijke inkomsten. De uitkering wordt daarom geboekt met een privé-boeking.

   

  TOGS

  Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19

  Dit betreft een eenmalige belastingvrije gift.

  Dit zijn geen zakelijke inkomsten. De uitkering wordt daarom geboekt met een privé-boeking.

  Sinds 1 maart 2021 is duidelijk geworden dat hier weliswaar geen belasting over hoeft te worden betaald maar dat het eerst wel als inkomsten (negatieve zakelijke uitgave, btw-vrij)  moet worden geboekt in Acumulus en bij de aangifte weer wordt afgetrokken als vrijgesteld winstbestanddeel.

   

  TVL

  Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

  Dit betreft een belastingvrije tegemoetkoming.

  Dit zijn geen zakelijke inkomsten. De uitkering wordt daarom geboekt met een privé-boeking.

  Sinds 1 maart 2021 is duidelijk geworden dat hier weliswaar geen belasting over hoeft te worden betaald maar dat het eerst wel als inkomsten (negatieve zakelijke uitgave, btw-vrij)  moet worden geboekt in Acumulus en bij de aangifte weer wordt afgetrokken als vrijgesteld winstbestanddeel.

   

  NOW

  Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

  Dit is belast inkomen.

  De uitkering wordt geboekt met een negatieve zakelijke uitgave, BTW-vrij.

   

  TONK

  Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

  Dit is een uitkering die in de privésfeer wordt gegeven en vergelijkbaar is met een bijstandsuitkering. De gemeente kan een vermogensgrens hanteren.

  Dit zijn geen zakelijke inkomsten. De uitkering wordt daarom geboekt met een privé-boeking.