Handleiding Acumulus

 •   Terug naar alle onderwerpen

  Europese BTW in Acumulus


  Vanaf 1 juli 2021 treden nieuwe regels in werking voor de toepassing van btw binnen de Europese unie.

  Indien u diensten en/of goederen levert aan consumenten en niet btw-plichtige bedrijven, dient u de btw in rekening te brengen van het land van de klant. U mag Nederlandse btw (blijven) rekenen zolang de totale btw-belastbare omzet aan deze groep klanten (alle EU-landen gezamenlijk) niet meer is dan 10.000 euro per jaar.

  Het is dus van belang dat u:

  • goed in de gaten houdt of uw belastbare omzet aan deze klanten boven de 10.000 euro komt;
  • buitenlandse btw in rekening brengt zodra de grens wordt overschreden;
  • onderscheid maakt in uw klanten tussen particuliere en zakelijke afnemers.

   

  Ondersteuning vanuit Acumulus

  Sinds 2015 is het reeds mogelijk om facturen te sturen met buitenlandse btw. Acumulus heeft alle tarieven van alle EU-landen ingebouwd en houdt rekening met eventuele tariefwijzigingen van de afzonderlijke lidstaten. Om een factuur met buitenlandse btw te maken, dient:

  • bij de klantgegevens de juiste regiocode en het juiste land vermeld te staan;
  • bij het opstellen van de factuur gekozen te worden voor de optie: Op deze factuur is buitenlandse BTW van toepassing.

  Acumulus biedt een apart overzicht omzetbelasting voor alle buitenlandse btw. Hier is o.a. per lidstaat, per periode en per tarief te zien hoeveel btw is gerekend en dient te worden afgedragen.

  Vanaf 1 juli 2021 is een grens van 10.000 eur per jaar van toepassing. Omzetten en prestaties van voor 1 juli 2021 tellen niet mee. Acumulus houdt automatisch bij of de omzet aan deze btw-vrijgestelde klanten boven deze grens uitkomt. Dit is te zien:

  • in het overzicht Verkopen rechtsonderaan;
  • als melding bij het opstellen van een nieuwe factuur;
  • als melding in het scherm Overzichten;
  • als melding in het scherm Beheer.

  Mocht in de toekomst dit drempelbedrag wijzigen, dan zal Acumulus het voor dat jaar geldende bedrag hanteren.

   

  Buitenlandse btw forceren

  Het is binnen Acumulus mogelijk om buitenlandse btw in deze context te forceren. U neemt dan als ondernemer het standpunt in dat u, ongeacht of  de drempel behaald is, gebruik maakt van buitenlandse btw. U kiest dan binnen Acumulus in het Beheer-scherm onder Geavanceerde Instellingen voor: EU-drempel negeren en regels buitenlandse btw forceren. Let op dat dit ook van toepassing zal zijn op volgende jaren.

   

  Webshops en facturatiepakketten

  Gebruikt u webshop-software of een facturatiepakket dan is het van belang dat deze software:

  • de juiste buitenlandse btw-tarieven kan gebruiken voor elk EU-land;
  • (of uzelf) in de gaten houdt of de drempel wel of nog niet is bereikt;
  • (automatisch) kan omschakelen naar buitenlandse btw zodra de grens is bereikt;
  • onderscheid kan maken tussen zakelijke afnemers (btw-plichtig) en particulieren (niet btw-plichtig);
  • de facturen correct kan exporteren naar Acumulus.

  Aangezien webwinkels niet altijd op de hoogte kunnen zijn van de benadering van de drempel, heeft Acumulus hiervoor een geautomatiseerde oplossing als onderdeel van de API beschikbaar. Meer hierover onderaan deze pagina.

  Voor SIELshop, Mijnwebwinkel en CCVshop zijn er reeds updates en aanpassingen doorgevoerd die volledige ondersteuning bieden. Controleer bij voorkeur nogmaals de instellingen om te zien of alles ingesteld is zoals verwacht.

  Voor Lightspeed geldt dat er vanuit Lightspeed niet voldoende informatie beschikbaar is om 100% betrouwbaar te kunnen importeren. Het is belangrijk om, wanneer de onderneming verplicht is om buitenlandse btw te berekeken gebruik te maken van bovenstaande forceer-optie in Acumulus.

  Voor Magento, WooCommerce, Joomla, OpenCart, VirtueMart, Hikashop en Prestashop is er een update beschikbaar in de vorm van een nieuwe versie van onze gratis plugin. Zorg dat minimaal versie 6.3.0 of hoger geinstalleerd is in de webwinkel. Het forceren van buitenlandse btw is beschikbaar als instelling in het beheerscherm van de plugins.

  Voor gebruikers van onze gratis plugins is er op https://forum.acumulus.nl/index.php/topic,8083.0.html te lezen hoe dit in de webshop ingesteld kan worden.

  Voor WeFact, Myshop en Hostfact lijken de koppelvlakken bij deze leveranciers vooralsnog onvoldoende houvast te bieden.

  De importprofielen registreren het verschil tussen particulieren en zakelijke klanten en hanteren buitenlandse btw waar mogelijk en beschikbaar. De verwerking en registratie van buitenlandse btw is bij een aantal leveranciers nog onduidelijk en/of niet relevant.

   

  Aanmelden voor de Unieregeling (Eénloketsysteem of MOSS)

  Indien u niet in alle landen apart btw wilt hoeven aangeven en afdragen, kunt u dit ook doen via de Nederlandse belastingdienst. Meldt u dan zo snel mogelijk aan voor de Unieregeling.

  https://www.belastingdienst.nl/

   

  Pas op als u de KOR-regeling gebruikt!

  Nederlandse ondernemers die gebruik maken van de KOR, zijn vrijgesteld van btw zolang de gewone omzet minder is dan 20.000 euro. Dit geldt echter niet voor buitenlandse btw. Indien btw naar hen is verlegd, moeten zij deze alsnog opgeven en afdragen. En vanaf 1 juli 2021 dienen zij alsnog buitenlandse btw te rekenen aan consumenten in de EU zodra hun omzet aan deze consumenten boven de 10.000 euro komt. 

   

  Acumulus API [Technisch]

  Voor gebruikers van de API kan Acumulus van een administratie aangeven in hoeverre de grens bereikt is, kunnen facturen expliciet als buitenlandse btw worden opgegeven en is er controle over de relatiekaart.

  Via een specifieke bevraging kan worden nagegaan hoeverre de drempel bereikt is.

  Wanneer het endpoint voor het toevoegen van een nieuwe factuur gebruikt wordt is van belang dat direct het type eindklant wordt meegegeven (particulier of zakelijk). Dit gaat via myxml -> customer -> vattypeid in combinatie met myxml -> customer -> invoice -> vattype .

  Een relatie die toegevoegd wordt via het endpoint voor de zakelijke uitgave kan ook direct goed ingesteld worden.

  Verder zijn er een aantal endpoints die informatie geven of bewerkingen doen voor relaties. Zie hiervoor de contactvattypeid xml-node in:

   Tot slot is er de mogelijkheid om de Acumulus API terug te laten koppelen welke btw-tarieven er voor een bepaalde lidstaat beschikbaar is of was.